Badania gruntu a ocena zanieczyszczenia

Kiedy wybieramy odpowiednią pod budowę wymarzonego domu działkę, bierzemy pod uwagę takie aspekty, jak lokalizacja, krajobraz, drogi dojazdowe itd. Jednak wraz z rozwojem świadomości w zakresie ekologii, ludzie coraz częściej zlecają przeprowadzenie badań gruntu pod kątem zanieczyszczeń. Co prawda, zlecenie odpowiednich badań, które ukazywać by miały stan zakażenia gruntów, ciąży na deweloperach i osobach zawiadujących działką, jednakże skomplikowane przepisy odnoszące się do tego tematu sprawiają że te badania często są okrojone lub nawet w ogóle się nie odbywają.

Badanie gruntu pod kątem zanieczyszczeń

Projekt budowlanyEkspertyza geologiczna jest obowiązkowa dla wszystkich inwestycji budowlanych. To m.in. na jej postawie dostaje się pozwolenie na budowę. Warto więc zlecić rozszerzony o analizę chemiczną pakiet badań, by uchronić się przed zagrożeniami. Badanie gruntu pod kątem skażenia chemicznego polega na pobraniu odpowiednich próbek do badań laboratoryjnych. Pobrane próbki gruntu bada się pod kątem występowania w nich m.in.: pestycydów, związków nieorganicznych, węglowodorów chlorowanych, substancji ropopochodnych i innych. W szczególności warto taką analizę wykonać na terenach poprzemysłowych. Rozwój urbanizacyjny sprawia, że coraz częściej takie tereny są przekształcane w działki budowlane, a tam ryzyko skażenia chemicznego jest wysokie. Warto zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie za tym idzie.

Budowa domuSkażona powierzchnia i woda gruntowa na terenie parceli może spowodować wiele problemów zdrowotnych. Przed zakupem odpowiedniej parceli warto prześledzić historię danej działki i zbadać, czy na jej terenie wcześniej nie funkcjonowało np. wysypisko śmieci czy zakład przemysłowy. Z tym pytaniem przede wszystkim trzeba zwrócić się do dewelopera, szczególnie jeśli cena gruntu jest niska. Jeżeli w wyniku ekspertyzy chemicznej na terenie działki zostanie wykryte skażenie, trzeba wykonać remediację, czyli działania mające na celu oczyszczenie gruntów i wód ze wszelkich substancji i związków chemicznych, które niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia i środowiska. Oczywiście, procesowi remediacji poddane zostają jedynie tereny silnie skażone.

Świadomość dotycząca możliwości przeprowadzenia badań skażenia gruntów rośnie. Coraz więcej osób prywatnych zleca takie badania, w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Jeżeli takie badanie zostaje zlecone przez dewelopera, świadczyć to może o jego profesjonalizmie. Coraz częściej takie badania są przeprowadzane nie tylko ze względu na inwestycję budowlaną, ale także ze względu na ogólną troskę o środowisko.