Recykling tworzyw i inne odpady

Recykling tworzyw sztucznych i naturalnych jest bardzo potrzebny, jednak nie wszystkie materiały mu podlegają. Są takie tworzywa z których już nic więcej nie zrobimy. Takie odpady, nazywane opadami zmieszanymi, trafiają do zwykłych koszy na śmieci, a stamtąd na wysypiska. Są to między innymi resztki jedzenia, zużyte artykuły higieniczne, kartony i Więcej…