Charakterystyka bram przeciwpożarowych

brama przeciwpożarowa

Głównym zadaniem bramy jest oddzielenie dwóch pomieszczeń, bądź zabezpieczenie obiektu przed wtargnięciem na jego teren osób trzecich. Istnieją jednak różne typy bram, które mogą mieć jeszcze inne zastosowanie. Takim przykładem mogą być na przykład bramy przeciwpożarowe.

Bramy przeeciwpożarowe – gdzie się je stosuje?

brama przeciwpożarowaIch głównym zadaniem jest zamknięcie przejść między strefami pożarowymi w obiektach przemysłowych, pomieszczeniach magazynowych, centrach handlowych, garażach wielopoziomowych, kondygnacjach technicznych biurowców, szpitalach oraz w innych dużych budynkach. Dzięki zastosowaniu bram ppoż w takich obiektach uniemożliwia się dalsze rozprzestrzenianie ognia na pozostałe części budynku. W ten sposób łatwiej i szybciej można zorganizować ewakuacje w razie wystąpienia pożaru. Panele z których wykonuje się bramy przeciwpożarowe wykonane są z wysokiej jakości blachy stalowej o odpowiedniej odporności ogniowej. Dodatkowo wykonuje się je również w wersji dymoszczelnej. Wymiary w jakich produkowane są bramy, pozwala na swobodne użytkowanie ich przez pracowników obiektów przemysłowych na co dzień. Można wyposażyć je w napęd elektryczny dzięki czemu brama będzie się otwierała automatycznie, chociaż w produkcji wciąż są bramy tradycyjne otwierane ręcznie. Bramy przeciwpożarowe mogą być jedno lub dwu skrzydłowe, zależy to głównie od potrzeb inwestora i w żadne sposób nie wpływa na jej właściwości.

brama przeciwpożarowaDodatkowo jeśli brama ma być normalnie eksploatowana można wyposażyć ją w drzwi przejściowe, aby ułatwić komunikację pieszych np. w halach produkcyjnych. Największym jednak plusem bram przeciwpożarowych jest wyposażenie ich w centralkę przeciwpożarową, która w przypadku powstania pożaru uruchamiają alarm przeciwpożarowy. Na co dzień brama pozostaje w pozycji otwartej i jest utrzymywana przez trzymacz elektromagnetyczny podłączony do instalacji alarmu pożarowego, gdy wybuchnie pożar centralka powoduje zwolnienie trzymacza, a tym samym zamknięcie bramy. Wszystkie bramy przeciwpożarowe muszą być oznaczone. Wszystkie bramy ppoż Zwykle nad nimi umieszcza się tabliczkę znamionową określającą podstawowe dane bramy, bowiem mogą one charakteryzować się różną klasą ognioodpornościową np. EI 30, EI 60, EI 120, co oznacza szczelność i izolacyjność ogniową przez czas odpowiednio 30 minut, 60 minut i 120 minut.

Zdecydowanie warto wyposażyć obiekt w bramy przeciwpożarowe szczególnie jeśli występuje duże ryzyko wybuchu pożaru. Mogą często zadecydować one o ilości start powstałych w wyniku rozprzestrzeniania się ognia, a także o skuteczności przeprowadzenia ewakuacji.