Co brać pod uwagę podczas wyceny hoteli?

sprzedaż dużego hotelu

Wycena nieruchomości komercyjnych, może być bardzo skomplikowana. Wynika to z faktu, że aby wykonać ją rzetelnie, konieczne jest branie pod uwagę szeregu bardzo istotnych czynników. Dlatego też zadanie to najlepiej jest zlecić profesjonalnym rzeczoznawcom. Wszystko z tego względu, że zaznajomieni są oni doskonale z profesjonalnymi obowiązującymi w obecnym czasie zasadami wyceny nieruchomości.

Co wziąć pod uwagę przy sprzedaży hoteli?

sprzedaż hotelu Obecnie, rzetelna wycena hoteli jest realizowana na cztery różne sposoby, to jest metodą porównawczą, dochodową, kosztową, oraz mieszaną. Z wielu różnych względów, rzeczoznawcy w przypadku wyceny nieruchomości takich jak hotel, wykorzystują metodę dochodową. Opiera się ona na założeniu, że cena danej nieruchomości komercyjnej zależy tak naprawdę od szeregu różnych czynników zewnętrznych, które wraz z biegiem czasu mogą się zmienić. Jednym z takich czynników jest więc na przykład lokalizacja danego hotelu. Te, które znajdują się w centrach miast, lub w pobliżu atrakcji turystycznych i zabytków, będą wycenione na cenę znacznie wyższa. Na cenę danego hotelu, będzie jednak wpływać w zasadniczym stopniu jego otoczenie, a nawet sposób wejścia do danego lokalu.

sprzedaż dużego hoteluKolejnym czynnikiem, który zawsze bierze się pod uwagę podczas wyceny hotelu, jest stan danej nieruchomości. Pod uwagę bierze się stan techniczny budynku, standard wykończenia, ale także i na przykład rozkład pomieszczeń oraz stopień ich nasłonecznienia, czy też obecność w danym hotelu windy. Ostatnim czynnikiem, mającym znacznie wypływ na koszty zakupu danego hotelu są koszty eksploatacyjne, związane z danym budynkiem, czyli inaczej — szacowane i uśrednione koszty utrzymania nieruchomości. Wpływ na nie będzie miał stan ogrzewania, ewentualna obecność przyłącza kanalizacyjnego, oraz wykorzystywany w danym budynku system wentylacyjny. Stare instalacje, czy też ich niesprawność może powodować, że wycena danego hotelu będzie niższa, ze względu na konieczność wykonania w nim dodatkowych prac remontowych od razu po jego zakupie.

Aby rzetelnie wykonać wycenę nieruchomości komercyjnych w postaci na przykład hotelu, bardzo ważne okazuje się być wzięcie pod uwagę szeregu bardzo istotnych czynników. Dlatego też wydaje się, że najlepszym sposobem jest zlecenie takiej właśnie wyceny, doświadczonym tym kierunku rzeczoznawcom. Chodzi o to, aby wyliczona cena za nieruchomość była zgodna ze stanem faktycznym, a jednocześnie, aby uwzględniała takie czynniki jak stan budynku, czy też i jego lokalizacja, czy nawet stan wykorzystywanych w nim instalacji.