Co dają pomiary jakości prądu?

Nagłe zmiany pobieranej energii elektrycznej czy awarie odbiorników dużej mocy mogą być powodem pogarszającej się jakości energii. Aby skontrolować czy dostawca energii daje nam odpowiednią jakość prądu wykonywane są pomiary jakości, które polegają na sprawdzeniu różnych parametrów istotnych do przeprowadzenia właściwej kontroli i wyciągnięcia wniosków.

Jak wykonywane są pomiary energii?

Podczas wykonywania pomiarów jakościowych sprawdzane są parametry takie jak częstotliwość i wartość chwilowego napięcia, jego wahania i odchylenia od normy. Ponadto odczytywane są przerwy w zasilaniu, przejściowe i dorywcze przepięcia czy asymetria napięcia zasilającego. Po przeprowadzeniu tych pomiarów porównywane są otrzymane wyniki z tymi, które określone w normach. Wartości dopuszczanych wyników opisane są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz określone są przez normę PN – EN 50510:2010 pod tytułem „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych”.

Sposobem na pomiary jakości energii jest sprawdzenie napięcia sieciowego w układzie jednofazowym. Jest to najczęściej wykonywana metoda, ze względu na swoją prostotę. Natomiast ten układ rzadko wykorzystywany jest przez dostawców energii – najczęściej jest to trójfazowy. Pomiary wykonywane są za pomocą specjalnych analizatorów, których jest bardzo wiele na rynku. Dzięki nim można śledzić napięcia średnie, minimalne, maksymalne i chwilowe. Ponadto może zostać zmierzony bieżący pobór prądu bezpośredniego. Taki sprzęt analizuje współczynniki szczytów dla energii i napięcia oraz częstotliwość, której zakres zwykle wynosi od 40 do 70 Hz. Po sporządzeniu pomiarów jakości przez elektryków czy dostawców prądu sporządzany jest raport z pomiarów posiadający wyniki oraz opis, które dane mieszczą się w normie, a które odbiegają. Przekraczanie norm, jeśli chodzi o energię może mieć wpływ na działanie różnych urządzeń w gospodarstwach domowych czy innych budynkach. Migotanie świateł, zaburzenia w funkcjonowaniu napędów technologicznych czy uszkodzenia lub wyłączanie się odbiorników może być skutkiem złej jakości energii elektrycznej.

Obserwując pracę urządzeń w swoim gospodarstwie domowym i widząc wiele nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania różnych urządzeń warto zastanowić się, czy nie jest dostarczana zła jakość energii elektrycznej. Aby to sprawdzić zostanie wykonany pomiar jakości prądu, który da jasne wyniki i dane, które mogą odbiegać od norm.