Czy wózek autonomiczny jest bezpieczny?

kluczyk od wózka

Szacuje się, że w 2019 roku na świecie używano prawie 139 tysięcy wózków autonomicznych. Dwa lata później było ich już 165 tysięcy, a prognozy na przyszłość wskazują, że liczba ta będzie rosła w coraz szybszym tempie. Zakres zastosowań wózków AGV jest coraz szerszy i nie ogranicza się już tylko do przewożenia pustych palet z regałów do maszyn produkcyjnych. Dzisiaj wózki autonomiczne są wykorzystywane do przewożenia surowców, półproduktów i gotowych towarów, a także do transportu kontenerów.

Autonomiczne wózki AGV –  gwarancja bezpieczeństwa w miejscu pracy

Większość dylematów w firmach, które rozważają wdrożenie wózków samojezdnych, dotyczy kwestii związanych z bezpieczeństwem. Wózki niewymagające operatorów mogą dzisiaj przewozić ciężkie i wielkogabarytowe ładunki, co wózki magazn oczywiście rodzi wiele pytań i obaw. Sterowanie wózkami opiera się na jednej z kilku technik. W nowoczesnych pojazdach o wyższym poziomie bezpieczeństwa stosuje się więcej niż jeden sposób nawigacji. Podstawowym sposobem nawigowania w wózkach AGV jest naprowadzanie elektromagnetyczne. Wykorzystuje się wówczas specjalną taśmę, która jest umieszczana na podłodze lub pod posadzką. Wózki przemieszczają się po zaprogramowanej trasie, sprawdzając dodatkowymi sensorami, czy droga przed nimi jest wolna. To bezpośrednie rozwinięcie technologii z lat 50-tych.

Obecnie wózki autonomiczne AGV do firmy posiadającej duży magazyn mogą oznaczać ogromne oszczędności. W nowoczesnych rozwiązaniach wózki posiadają funkcję rozpoznawania obrazu. Algorytmy oparte o uczenie maszynowe są w stanie rozpoznać, czy wózek przemieszcza się w odpowiednim kierunku. Czujniki optyczne wykrywają wszelkiekluczyk od wózka przeszkody, w tym znajdujących się na trasie wózka ludzi, co pozwala zatrzymać pojazd z odpowiednim wyprzedzeniem. W wózkach tego typu stosuje się szerokokątne kamery optyczne. Szukając tańszych rozwiązań, można zdecydować się na nawigację opartą o odblaskowe taśmy umieszczone na ścianach i wyposażeniu. Rozwiązanie to sprawdza się dobrze w zamkniętych obiektach, takich jak magazyny i hale produkcyjne.

Wybierając metodę nawigacji wózka AGV, warto skupić się na bezpieczeństwie, jakie jest w stanie nam zapewnić w danych warunkach. Wózki pracujące w miejscach o dużym natężeniu ruchu powinny wykorzystywać bardziej zaawansowane systemy i mieć dodatkowe czujniki pozwalające na uniknięcie kolizji. W nowoczesnych wózkach wykorzystuje się metodę mapowania 2D i 3D. Wówczas nie ma potrzeby instalowania dodatkowych elementów na terenie firmy. Wózek wykorzystuje wgraną do pamięci mapę obiektu do nawigacji.