Współcześnie stawia się coraz więcej budynków posiadających płaskie dachy, które nawiązują swym wyglądem do nowoczesnego designu, który ceni sobie proste, geometryczne kształty. Co ciekawe, należy przy tym zaznaczyć, że płaskie dachy nie są już zarezerwowane jedynie dla wysokich, nowoczesnych biurowców, centrów handlowych czy hoteli.

Dobra izolacja płaskiego dachu

dach płaskiCoraz większą popularnością cieszą się dziś również domy mieszkalne, w których stosuje się dachy płaskie. Jak wygląda izolacja termiczna dachów płaskich? Dachy o małych kontach nachylenia określa się mianem dachów płaskich. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje dachów płaskich -stropodachy wentylowane oraz niewentylowane. Za stropodachy uznaje się dachy, które wykonane są na stropie najwyższej kondygnacji, a więc takie, które pozbawione są tym samym jakiejkolwiek wewnętrznej przestrzeni użytkowej takiej jak strych czy poddasze. Podział stropodachów jak już wiemy, jest ściśle związany ze sposobem odprowadzania pary wodnej. Wyróżniamy wówczas dachy: pełne (niewentylowane), odpowietrzane oraz wentylowane. Dachy płaskie można również dowolnie zagospodarować, wyróżniamy wówczas dachy balastowe, tarasy oraz tzw. zielone dachy. Nie każdy potrafi jednak postawić dach płaski – izolacja termiczna, jest bowiem ściśle uzależniona od jego kształtu.

dach płaskiPodczas izolacji dachów płaskich używa się trzech podstawowych metod: jednowarstwową, dwuwarstwową zamkniętą oraz dwuwarstwową wentylowaną. Podczas każdej zastosowanej przez nas metody warstwy izolacyjne najczęściej układa się na odpowiednio przygotowanym podłożu betonowym lub drewnianym. Zdaniem ekspertów za najprostszy sposób nanoszenia izolacji termicznej na dach płaski uznaje się dziś tradycyjną metodę warstwową. W pierwszej kolejności na już istniejącym ociepleniu betonowym pokrytym płytami styropianowymi należy wówczas umieścić w odpowiedniej kolejności: cienką warstwę spadkową z lekkiego betonu, warstwę wodoszczelną (może to być np. naprawione, pierwotne pokrycie dachowe), paroizolację lub termoizolację oraz pokrycie dachu. W przypadku dachów zielonych ostatnie warstwy będą składać się z warstwy ziemi uprawnej odpowiedniej grubości (max 50cm), na której można posadzić trawę, kwiaty oraz drobniejsze krzewy. Dachy płaskie wymagają więc odpowiednio dobranej izolacji termicznej, którą powinno się układać warstwowo. Dachy te można również zagospodarować wedle własnego uznania.

Na odpowiednio zabezpieczonym i odgrodzonym terenie można np. zaprojektować ogród lub punkt widokowy, na którym z powodzeniem można umieścić m.in. łatwi. W przypadku domów mieszkalnych dachy te mogą również pełnić rolę swoistych tarasów, na których można wypoczywać w gronie rodziny.