Na czym polegają usługi kamieniarskie?

http://www.multistonesystem.pl

Kamieniarstwo jest to usługa polegająca na wydobywaniu bolków kamiennych oraz ich obróbce. Kamieniarstwo należy do jednego z nielicznych działalności rzemieślniczych, które nie uległy zanikowi. 

Obecnie usługi kamieniarskie polegają do produkcji nagrobków oraz elementówhttp://www.multistonesystem.pl budowlanych, które najczęściej to:

  • parapety,
  • wykończenia schodów,
  • posadzki,
  • fontanny,
  • kominki.

Jeśli chodzi o budownictwo to wykorzystuje się skały osadowe, metamorficzne oraz magmowe. Skały na wymienione wyżej elementy wydobywa się w kamieniołomach. Najczęściej są to duże bolki skalne. Następnie zostają one poddane cięciu na płyty o różnej grubości. Płyty ze słaby noszą nazwę slabów. Następnie, aby uzyskać połysk poddawane są procesowi polerowania. kolejnym krokiem obróbki kamieniarskiej jest polerowanie zewnętrznej powierzchni, która nie jest idealna po cięciu. Czasem się poleruje i frezuje obrzeża płyty.

http://www.multistonesystem.plDo usług kamieniarski także można zaliczyć usługi brukarskie:

  • remonty nawierzchni,
  • układanie kostki,
  • zakładanie ogrodzeń kamiennych,
  • osadzanie włazów studzienek.

Źródło: http://www.multistonesystem.pl

http://www.multistonesystem.pl