Przebieg przeglądu instalacji elektrycznej

elektryk

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego wielorodzinne i użytkowe obiekty budowlane muszą być poddawane regularnym przeglądom instalacji elektrycznej. Prawo określa, że przegląd nie może być przeprowadzony rzadziej, niż raz na 5 lat. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonywanie corocznych przeglądów – dotyczy to obiektów zagrożonych wybuchem lub pożarem. Także instalacje bezpieczeństwa, które zapewniają oświetlenie awaryjne, muszą być poddawane corocznym przeglądom, żeby ustalić ich sprawność.

Przegląd instalacji elektrycznej

coroczny przegląd instalacji elektrycznej w krakowieKażdy przegląd instalacji elektrycznej zaczyna się od oględzin instalacji za pomocą wszystkich zmysłów. Kontroler sprawdza optycznie, czy wszystko wygląda zgodnie z projektem. Szczególną uwagę powinien na tym etapie zwrócić dym lub zapach spalenizny. Po wstępnych oględzinach wykorzystuje się mierniki elektryczne, które pozwalają sprawdzić dokładne parametry instalacji. Kontroler musi sprawdzić, jaki jest sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i w jakim stanie są zabezpieczenia. Kontroluje się także to, jak instalacje elektryczne chronione są przed ogniem na wypadek pożaru. W obiektach przemysłowych w ramach przeglądu sprawdza się dobór i ustawienie urządzeń sygnalizujących oraz zabezpieczających.

elektrykPozwala to zachować bezpieczeństwo w razie awarii lub pożaru. Chcąc zlecić coroczny przegląd instalacji elektrycznej w Krakowie, należy znaleźć fachowca, który posiada odpowiednie uprawnienia SEP do kontroli i eksploatacji instalacji elektrycznych. Podczas przeglądu trzeba skontrolować charakterystykę przewodów z uwzględnieniem spadków napięć i zmiennych parametrów pracy instalacji. Kontroli podlegają także zabezpieczenia pozwalające na odłączanie konkretnych obwodów i urządzeń technicznych. Urządzenia i elementy instalacji muszą być odpowiednio chronione przed czynnikami zewnętrznymi. Po modernizacji instalacji elektrycznej należy wykonać przegląd, który wykaże prawidłowość oznaczeń wszystkich przewodów oraz zgodność z projektem. Podczas corocznego przeglądu sprawdza się, czy połączenia przewodów są prawidłowe i nie uległy przepaleniu lub utlenieniu.

Po zakończeniu przeglądu instalacji elektrycznej kontroler zobowiązany jest do wystawienia protokołu. Powinien on zawierać szereg informacji dotyczących kontrolowanego obiektu, wyniki pomiarów oraz dane kontrolera. Do zlecenia przeglądu instalacji elektrycznej zobowiązani są posiadacze lub zarządcy budynków. Obowiązek ten nie dotyczy domów jednorodzinnych. Aktualne wyniki przeglądu instalacji elektrycznej mogą być przydatne podczas starań o wypłatę odszkodowania.