Rolnicy inwestują w wialnie wstępnego czyszczenia

wialnia na roli

Praca na roli to nie tylko sadzenie i zbieranie plonów – istotna jest także obróbka, która zwiększa atrakcyjność i cenę produktów rolnych. Proces wstępnego czyszczenia zboża jest wykonywany zarówno przez rolników, jak i firmy zajmujące się przetwórstwem produktów rolnych. Czyszczenie nie odbywa się ręcznie, wykorzystuje się do tego specjalistyczne maszyny, czyli wialnie. Podczas czyszczenia można odsiać je od plew, a także posortować pod względem wielkości.

Wialnia do czyszczenia

rekomendowana wialnia wstępnego czyszczeniaTen drugi proces nazywa się kalibracją ziarna. Na wydajność wialni wstępnego czyszczenia wpływa jej budowa. Większa szerokość komory separacyjnej pozwala na umieszczenie w niej większej ilości ziarna. Większy zasyp przekłada się na lepszą wydajność. Wstępne czyszczenie odbywa się poprzez ruch posuwisto-obrotowy górnych sit, a także dzięki pracy wentylatora. W wialniach czyszczenia wstępnego znajdują się zwykle przynajmniej dwa poziomy sit, które usuwają grubsze i drobniejsze zanieczyszczenia. Rozmiar sit można dopasować odpowiednio do rodzaju czyszczonego zboża. Czyszczone zboże można pakować bezpośrednio do worków. Wydajność wialni zależy od wilgotności zboża i początkowego poziomu zanieczyszczenia. Wialnia o mocy 2 kW jest w stanie oczyścić nawet 5 ton zboża, które nie jest mocno zanieczyszczone.

wialnia na roliWydajna rekomendowana wialnia wstępnego czyszczenia dobrze sprawdzi się w gospodarstwie rolnym, skupie produktów rolniczych oraz zakładzie przetwórczym. Wialnie mają największą skuteczność podczas czyszczenia wstępnego – dokładne oczyszczanie odbywa się wolniej. W procesie czyszczenia wstępnego usuwane są takie elementy jak kamienie, słoma i łuski. Wialnie mogą być zasilane prądem elektrycznym o napięciu 220 V. Bardziej wydajne urządzenia wymagają podłączenia pod gniazdo siłowe. Worki na ziarno można mocować do wialni za pomocą specjalnych uchwytów, co usprawnia pracę. Zboże do maszyny może być wsypywane za pomocą ładowaczy ślimakowych, taśmowych lub pneumatycznych, a w przypadku mniejszych urządzeń ręcznie. Proces kalibracji zboża pozwala na odseparowanie ziarna siewnego. W procesie czyszczenia wstępnego usuwane są zabrudzenia, które zostały zebrane z pola podczas zbiorów.

Wialnia może być ustawiona na stalowych poziomowanych łapach lub kółkach. Wydajność w oczyszczaniu jest około dwa razy większa niż w kalibrowaniu. Dla zachowania lepszej kultury pracy możliwy jest montaż dodatkowego odpylacza. Wialnia o wydajności 3 ton na godzinę zużywa 0,8 kW energii elektrycznej. Koszt zakupu takiego urządzenia to około 15 tysięcy złotych.